NUTUK

1919-1938 TOPLUMSAL GÖREV

Memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler...

Mustafa Kemal ATATÜRK 

Nutuk: Amasya Görüşmesi

06.10.2016 / 1919-1938 TOPLUMSAL GÖREV / Radyo Tucu / 1651 hits

Beyler, hatrınızdadır ki Bahriye Nazırı Salih Paşa'yla Amasya'da bir görüşme kararlaştırılmıştı. Nazır Paşa ile hükümetin dış politikası, iç yönetimi ve ordunun geleceğiyle ilgili konular üzerinde görüşülme olasılığı vardı. Bu nedenle, kolordu komutanlarının düşünce ve görüşlerini önceden bilmek bence pek yararlıydı. 14 Ekim 1919 tarihli şifremde, kolordu komutanlarının bu üç nokta üzerindeki görüşlerini rica ettim. Komutanların raporlarını belgeler arasında okursunuz.

Devamı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

03.10.2016 / 1919-1938 TOPLUMSAL GÖREV / Radyo Tucu / 1318 hits

Ey Türk Gençliği!

 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Devamı

Mustafa Kemal Atatürk askerlikten neden istifa etmiştir?

03.10.2016 / 1919-1938 TOPLUMSAL GÖREV / Radyo Tucu / 73301 hits

Padişah tarafından 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Samsun'a gönderilmiştir. Havza'da yayınladığı Havza Genelge ‘sinden sonra bu tutumundan rahatsız olan İtilaf Devletleri şikâyet etmiştir bunun üzerine İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i geri çağırmıştır. Bu çağrıyı reddeden Mustafa Kemal Havza'dan Amasya'ya geçmiştir.

Mustafa Kemal'in Amasya'ya geçerek Amasya Genelgesini yayınlamasından sonra İstanbul'a tekrar geri çağrılmış ve yetkileri elinden alınmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa 7-9 Temmuz 1919'da askerlik görevinden istifa etmiştir.

Devamı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Tescil Antlaşması: Lozan

03.10.2016 / 1919-1938 TOPLUMSAL GÖREV / Radyo Tucu / 1249 hits

ÖZET

XX.Yüzyılın ilk çeyreğinde kurumlaşmış devlet emperyalizminin temsilcisi olan İngiltere, Fransa ve İtalya Anadolu Türklüğünü parçalamak, bağımsızlığını elinden almak ve uydu devletçikler ile yapay bir siyasî coğrafya oluşturmak için harekete geçmişler ve 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal etmişlerdi.

Devamı